Thành tích

THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA CÔNG TY BBCC:

- Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 1988), Huân chương Lao động Hạng Nhì (năm 1991), Huân chương Lao động Hạng Nhất (năm 1996).

- Danh hiệu Anh Hùng Lao Động do Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phong tặng theo Quyết định số 287/KT/CTN, ngày 14/07/2000.

- Huân chương Độc lập Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng theo Quyết định số 165 QĐ/CTN, ngày 13/2/2012.

- Giải Bạc “Giải thưởng Chất lượng Việt Nam” hai năm 1997 và năm 1998 do Bộ Khoa học - Công nghệ - Môi trường trao tặng.

- Giải Vàng “Giải thưởng Chất lượng Việt Nam” năm 1999 do Bộ Khoa học - Công nghệ - Môi trường trao tặng.

- Cờ thi đua của Chính Phủ trao tặng năm 2000, 2002, 2003, 2004; Cờ thi đua của UBND tỉnh Đồng Nai trao tặng năm 2014, 2015.

- Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tài Chính, Tổng Cục thuế, Bộ Công thương, Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng, UBND tỉnh Đồng Nai,... trao tặng.

Chat Facebook